Novice

Obvestilo o spremembi cenika za storitve televizije

Napisal: Darko Kramar

Naročnike obveščamo, da bo z dnem 01.03.2017 začel veljati nov Cenik osnovnih programskih paketov, in sicer bo višina cene S sheme 2,99 EUR z DDV, M sheme 8,99 EUR z DDV, L sheme 11,99 EUR z DDV, XL HD sheme 16,99 EUR z DDV. Naročnike obveščamo, da programska shema S od 01.03.2017 dalje ni več del IP TV priključka in s tem ni del tržnih paketov, ki ga vsebujejo in je ločena storitev obračunana po ceniku. Naročniki lahko programske vsebine kadarkoli spremenijo in izberejo drug paket programskih vsebin. Pri tem vas obveščamo, da lahko naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo v skladu z določilom 2. odst. 129. čl. ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka in brez sankcije odstopi od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinja. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.

Kategorija: