REFERENČNI CENIK STORITEV ZDRUŽENJA ZA INFORMATIKO IN TELEKOMUNIKACIJE ZA STORITVE S PODROČJA IKT

Namen referenčnega cenika je seznaniti članice združenja ter vse obstoječe in morebitne uporabnike storitev s področja telekomunikacij, računalništva in informatike z ocenjeno vrednostjo kakovostnih storitev.
Pri oblikovanju cenika smo upoštevali izračun razpoložljivosti zaposlenih glede na strokovni rang, na kar vpliva odsotnost zaposlenih zaradi praznikov, bolniškega dopusta, rednega dopusta, usposabljanj, idr.. Pri izračunu urne postavke so bili upoštevani prispevki in davki na plače, stroški usposabljanj, pridobivanja dela, splošni stroški, prispevek k pokritju.

STOPNJA
ZAHTEVNOST DEL
ZNAČILNA DELA
STROKOVNJAKI
(primeri)
CENA
DELOVNE
URE EUR
1.
Rutinska dela brez potrebnih posebnih znanj in predhodnega uvajanja.

Pisarniško administrativna ter ostala pomožna dela,Manj zahtevna servisno strojnotehnična dela

Administrativni delavec
32
2.
Potrebno predhodno izobraževanje in izkušnje, ter krajše uvajanje – do 1 meseca. Popravila, osnovna tehnična in vzdrževalna dela, Izvajanje anket, zbiranje gradiva, Samostojno reševanje preprostih problemov po vnaprej znanih postopkih. Serviser,
Tehnik
42
3.
Potrebno poglobljeno uvajanje do nekaj mesecev. Enostavno programiranje, Srednje zahtevna dela na nivoju delovnih postaj in omrežij, Samostojno reševanje zahtevnejših problemov v znanih situacijah. Administrator,
Programer I,
Sistemski tehnik
58
4.
Potrebno daljše specialistično izobraževanje ter najmanj 1 letne izkušnje. Srednje zahtevno programiranje,
Enostavno izobraževanje in uvajanje uporabnikov, Dokumentiranje programskih rešitev, Priprava in oblikovanje uporabniške dokumentacije, Spletno oblikovanje,
Enostavno administriranje strežnikov, Samostojno reševanje zahtevnih problemov.
Programer II.,
Analitik,
Spletni oblikovalec,
Sistemski inženir I
79
5.
Reševanje zelo zahtevnih problemov, pri katerih so potreben večletne delovne izkušnje Vodenje manj zahtevnih projektov,
Sistemska analiza in načrtovanje,
Zahtevno administriranje strežnikov.
Inženir, Administrator
podatkovnih baz,
Sistemski inženir II
95
6.
Reševanje izjemno zahtevnih problemov, pri katerih so potreben večletne delovne izkušnje in specialistično izobraževanje. Vodenje in koordinacija zahtevnih projektov, Zahtevno programiranje in izobraževanje, Konceptualno oblikovanje, Izdelava zahtevnih strokovnih gradiv. Informacijski arhitekt,
Svetovalec,
Programer III.,
Upravljavec varnosti IS, Inženir IS
114
7.
Samostojno reševanje najzahtevnejših problemov za katere so potreben večletne izkušnje in poglobljeno znanje na posameznem strokovnem področju. Strateško svetovanje, Svetovanje za uvajanje, Implementacija in integracija aplikacij in kompleksnih sistemov, Zahtevna dela, analize in načrtovanja na specializiranih ali kompleksnih sistemih. Izvedenec
Ekspert
143
V priporočenih cenah ni upoštevan davek na dodano vrednost. V cenah so upoštevane efektivne ure. Potni stroški, dnevnice in specificirani materialni stroški se obracunajo posebej. Pri izdaji računa se minimalno obračuna 1 ura, sicer pa se zaračunava vsaka začeta ura.