Programska shema

 

Storitve IP televizije zagotavlja podjetje T-2

 

SLOVENSKI NACIONALNI, KOMERCIALNI IN REGIONALNI TV PROGRAMI

Program S M L XL
SLO 1 yes yes yes yes
SLO 2 yes yes yes yes
POP TV yes yes yes yes
KANAL A yes yes yes yes
TV 3 Medias yes yes yes yes
Planet TV yes yes yes yes
SLO 3 yes yes yes yes
Sponka Gold TV yes yes yes yes
TOP TV yes yes yes yes
TIPK TV yes yes yes yes
Pink SI yes yes yes yes
VTV Studio Velenje yes yes yes yes
Vaš kanal yes yes yes yes
TV AS yes yes yes yes
Net TV yes yes yes yes
TV Koper yes yes yes yes
Gea TV yes yes yes yes
TV Maribor yes yes yes yes
TV Komenda yes yes yes yes
RTS Maribor yes yes yes yes
TV IDEA yes yes yes yes
GOtv yes yes yes yes
TV Exodus yes yes yes yes
BK TV yes yes yes yes
Nova 24 TV yes yes yes yes
TV Nakupi
Koroška TV yes yes yes yes

ŠPORTNI TV PROGRAMI

Program S M L XL
Eurosport no no yes yes yes
Šport TV 1 no no yes yes yes
Sport Klub 1 no no yes yes yes
Sport Klub 2 no no yes yes yes
Eurosport 2 - Bundesliga no no yes yes yes
Outdoor channel no no no no yes yes
Šport TV 2 no no no no yes yes
Šport TV 3 no no no no yes yes
Sport 1 no no yes yes yes
Motors TV no no no no yes yes
Sport Klub 3 no no no no yes yes
Sport Klub 4 no no no no yes yes
Sport Klub 5 no no no no no no yes
Extreme sports channel no no no no no no yes
Sport Klub 6 no no no no no no yes
SK Golf no no no no no no yes
Fight Channel no no no no no no yes

OTROŠKI TV PROGRAMI

Program S M L XL
Minimax no no yes yes yes
Cartoon Network no no yes yes yes
Disney Channel no no yes yes yes
OTO yes yes yes yes
Disney XD no no no no yes yes
Baby TV no no yes yes yes
Boomerang no no no no yes yes
Disney Junior no no no no no no yes
Smile of a Child no no no no yes yes
Nickelodeon no no no no yes yes
Nick JR no no no no no no yes
Bambino no no no no no no yes
Orlando Kids no no no no no no yes

INFORMATIVNI TV PROGRAMI

Program S M L XL
CNN no no yes yes yes
Sky news no no yes yes yes
RT no no yes yes yes
N 24 no no yes yes yes
France 24 French no no no no yes yes
N1 BIH no no yes yes yes
N1 Hrvaška no no yes yes yes
N1 Srbija no no yes yes yes
France 24 English no no yes yes yes
TVE no no no no yes yes
Al Jazeera English no no no no yes yes
EBS no no no no yes yes
NHK World no no no no yes yes
Bloomberg EU no no no no yes yes
CCTV News no no no no yes yes

TUJI NACIONALNI IN KOMERCIALNI TV PROGRAMI

Program S M L XL
Hayat no no yes yes yes
RTK Kosovo no no yes yes yes
RTCG no no yes yes yes
HRT 2 no no yes yes yes
HRT 1 no no yes yes yes
BN TV no no yes yes yes
ZDF no no yes yes yes
OBN no no yes yes yes
RTS no no yes yes yes
ORF 1 no no yes yes yes
RAI1 no no yes yes yes
RAI2 no no yes yes yes
ORF 2 no no yes yes yes
Duna World no no no no yes yes
EWTN Europe no no no no yes yes
FR2 no no no no yes yes
RAI3 no no no no yes yes

HD TV PROGRAMI (trenutno na voljo na optičnem omrežju)

Program S M L XL
SLO 1 HD yes yes yes yes
SLO 2 HD yes yes yes yes
Planet TV HD yes yes yes yes
Arte HD no yes yes yes
Sponka Gold TV HD yes yes yes yes
TV ORON HD yes yes yes yes
Anixe HD no no yes yes yes
Das Erste HD no no no no yes yes
Magyar 2 HD no no yes yes yes
ZDF HD no no yes yes yes
Servus HD yes yes yes yes
TOP TV HD yes yes yes yes
FOX HD no no no no no no yes
Šport TV 1 HD no no no no no no yes
Travel Channel HD no no no no no no yes
National Geographic HD no no no no no no yes
Outdoor channel HD no no no no no no yes
POP TV HD no no no no no no yes
KINO HD no no no no no no yes
Fox Crime HD no no no no no no yes
OTO HD no no no no no no yes
Fox Movies HD no no no no no no yes
Fox Life HD no no no no no no yes
Animal HD no no no no no no yes
CineStar TV Premiere HD no no no no no no yes
Šport TV 2 HD no no no no no no yes
Nickelodeon HD no no no no no no yes
24Kitchen Adria HD no no no no no no yes
History Channel HD no no no no no no yes
Discovery HD no no no no no no yes
Eurosport HD no no no no no no yes
BRIO HD no no no no no no yes
National Geographic Wild HD no no no no no no yes
Šport TV 3 HD no no no no no no yes
CineStar TV Premiere 2 HD no no no no no no yes
Trace Sports HD no no no no no no yes
Sexation TV HD no no no no no no yes
Kanal A HD no no no no no no yes
Dr. Fit HD no no no no no no yes
History Channel HD no no no no no no yes
Nova 24 TV HD yes yes yes yes
Planet Earth HD no no no no no no yes
TV 8 HD yes yes yes yes
Woman HD no no no no no no yes
Exodus HD yes yes yes yes
fashion TV HD no no no no no no yes
IDJ TV HD no no no no no no yes

DOKUMENTARNI TV PROGRAMI

Program S M L XL
Discovery Channel no no yes yes yes
National Geographic no no yes yes yes
Animal Planet no no yes yes yes
Lov in ribolov no no yes yes yes
Travel Channel no no yes yes yes
History Channel no no yes yes yes
Da Vinci Learning no no no no yes yes
CBS Reality no no yes yes yes
ID Xtra no no no no yes yes
Viasat History no no no no yes yes
Crime & Investigation Channel no no no no yes yes
DTX no no no no yes yes
TLC no no no no yes yes
Viasat Nature no no no no yes yes
Viasat Explorer no no no no yes yes
Discovery Science no no no no yes yes
National Geographic Wild no no no no no no yes
Planet Earth no no no no no no yes

FILMSKI TV PROGRAMI

Program S M L XL
KINO yes yes yes yes
TV 1000 no no yes yes yes
AMC no no yes yes yes
CineStar TV no no yes yes yes
Diva no no yes yes yes
Fox Crime no no no no yes yes
Fox Life no no yes yes yes
Klasik TV no no no no yes yes
Fox no no yes yes yes
Fox Movies no no no no no no yes
CineStar TV Action & Thriller no no no no no no yes
CineStar TV Premiere 2 no no no no no no yes
CineStar TV Premiere 1 no no no no no no yes

GLASBENI TV PROGRAMI

Program S M L XL
TV Veseljak yes yes yes yes
Pink Music no no no no yes yes
VH1 no no no no yes yes
MTV Adria no no yes yes yes
TV Petelin yes yes yes yes
TV Golica yes yes yes yes
DM Sat no no yes yes yes
Čarli TV yes yes yes yes
Grand TV no no yes yes yes
BN Music no no no no yes yes
Balkanika Music TV no no no no yes yes
Mezzo no no no no yes yes
MTV Rocks no no no no yes yes
MTV Dance no no no no yes yes
MTV Hits no no no no yes yes
Trace TV no no no no yes yes
VH1 Classic no no no no yes yes
CMC no no yes yes yes
Grand 2 TV no no yes yes yes

ZABAVNI TV PROGRAMI LIFESTYLE

Program S M L XL
Hayat no no yes yes yes
RTK Kosovo no no yes yes yes
RTCG no no yes yes yes
HRT 2 no no yes yes yes
HRT 1 no no yes yes yes
BN TV no no yes yes yes
ZDF no no yes yes yes
OBN no no yes yes yes
RTS no no yes yes yes
ORF 1 no no yes yes yes
RAI1 no no yes yes yes
RAI2 no no yes yes yes
ORF 2 no no yes yes yes
Duna World no no no no yes yes
EWTN Europe no no no no yes yes
FR2 no no no no yes yes
RAI3 no no no no yes yes

SLOVENSKI LOKALNI TV PROGRAMI

Program S M L XL
ViTel yes yes yes yes
INFO TV yes yes yes yes
Teve Nakupi yes yes yes yes
TV Celje yes yes yes yes
vŽivo.si yes yes yes yes
SIP TV yes yes yes yes
Radio KAOS yes yes yes yes
R Kanal+ yes yes yes yes
ATM TV Kranjska Gora yes yes yes yes
Arena TV yes yes yes yes
S-TV Skledar yes yes yes yes
TV Galeja yes yes yes yes
Pe TV yes yes yes yes
TV ORON yes yes yes yes
HIT TV yes yes yes yes
Studio 12 yes yes yes yes
TV SG yes yes yes yes
TV 8 yes yes yes yes