Programska shema

 

Storitve IP televizije zagotavlja podjetje T-2

 

SLOVENSKI NACIONALNI, KOMERCIALNI IN REGIONALNI TV PROGRAMI

ProgramSMLXL
BK TVyes yes yes yes
Exodus HDyes yes yes yes
Gea TVyes yes yes yes
GO TV HDyes yes yes yes
KANAL A HDyes yes yes yes
KOROŠKA TV HDyes yes yes yes
Net TVyes yes yes yes
Nova 24 TV HDyes yes yes yes
Nova 24 TV 2 HDyes yes yes yes
Pink SIyes yes yes yes
Planet TV HDyes yes yes yes
Planet TV 2 HDyes yes yes yes
POP TV HDyes yes yes yes
RTS Mariboryes yes yes yes
SLO 1 HDyes yes yes yes
SLO 2 HDyes yes yes yes
SLO 3 HDyes yes yes yes
Sponka Gold TV HDyes yes yes yes
TOP TV HDyes yes yes yes
TV 3 HDyes yes yes yes
TV ASyes yes yes yes
TV Exodusyes yes yes yes
TV IDEAyes yes yes yes
TV Komendayes yes yes yes
TV Koper HDyes yes yes yes
TV Maribor HDyes yes yes yes
TV Nakupi HDyes yes yes yes
Vaš Kanalyes yes yes yes
VTV Velenjeyes yes yes yes


ŠPORTNI TV PROGRAMI

ProgramSMLXL
Eurosport HDnononoyes
Eurosportnoyesyes yes
Eurosport 2 HDnononoyes
Eurosport 2noyes yes yes
Eurosport (NEM)noyes yes yes
Extreme sports channelnononoyes
Fight Channelnononoyes
SK Golfnononoyes
Sport 1nonoyesyes
Sport Klub 1noyes yes yes
Sport Klub 2noyes yes yes
Sport Klub 3nonoyes yes
Sport Klub 4nonoyesyes
Sport Klub 5nononoyes
Sport Klub 6nononoyes
Šport TV HDnoyesyesyes
Šport TV 2 HDnonoyesyes
Šport TV 3 HDnonoyesyes
Trace sports HDnononoyes


OTROŠKI TV PROGRAMI

ProgramSMLXL
Baby TVnonoyes yes
Boomerangnonoyes yes
Cartoon Networknoyes yes yes
Disney Channelnoyes yes yes
Disney Juniornononoyes
Disney XDnonoyes yes
Jim Jamnonoyes yes
Minimaxnoyes yes yes
Nick JRnononoyes
Nickeldeon HDnononoyes
Nickeldeonnonoyes yes
OTO HDyesyes yes yes
Pikaboonononoyes
Vavoomnononoyes


INFORMATIVNI TV PROGRAMI

ProgramSMLXL
CNNnoyes yes yes
CGTNnonoyes yes
EBSnonoyes yes
Europe By Satellitenonoyes yes
France 24 Englishnoyes yes yes
France 24 Frenchnonoyes yes
N1 BIHnoyes yes yes
N1 Hrvaškanoyes yes yes
N1 Srbijanoyes yes yes
NHK Worldnonoyes yes
RTnoyes yes yes
Sky Newsnonoyes yes
TVEnonoyes yes
Weltnoyes yes yes


TUJI NACIONALNI IN KOMERCIALNI TV PROGRAMI

ProgramSMLXL
Arte HDnoyes yes yes
BN TVnoyes yes yes
Duna Worldnoyes yes yes
EWTN Europenonoyes yes
FR2 HDnoyes yes yes
Hayat SATnoyes yes yes
HRT 1noyes yes yes
HRT 2noyes yes yes
Magyar HDnoyes yes yes
Nova TVyesyes yes yes
OBNnoyes yes yes
ORF 1noyes yes yes
ORF 2noyes yes yes
RAI1 HDnoyes yes yes
RAI2 HDnoyes yes yes
RAI3 HDnonoyes yes
RTCGnoyes yes yes
RTK Kosovanoyes yes yes
RTSnoyes yes yes
UA TVnonoyes yes
ZDF HDnoyes yes yes

DOKUMENTARNI TV PROGRAMI

ProgramSMLXL
Animal Planet HDnononoyes
Animal Planetnoyes yes yes
Arcadia TV HDyesyes yes yes
BBC Earth HDnonoyes yes
CBS Realitynoyes yes yes
Crime & Investigation Channelnonoyes yes
Da Vinci Learningnononoyes
Discovery Channel HDnononoyes
Discovery Channelnoyes yes yes
Discovery Science HDnononoyes
Discovery Sciencenonoyes yes
DTX HDnononoyes
DTXnonoyes yes
H2 HDnononoyes
History Channel HDnononoyes
History Channelnoyes yes yes
ID Xtra HDnononoyes
Ivestigation Discoverynonoyes yes
Lov i ribolovnoyes yes yes
National Geographic HDnononoyes
National Geographicnoyes yes yes
National Geographic Wild HDnononoyes
RT Docnonoyes yes
Sci-Fi HDnononoyes
Servus HDyes yes yes yes
TLCnonoyes yes
Travel Channel HDnononoyes
Travel Channelnoyes yes yes
Travelxp HDnoyes yes yes
Viasat Explorenonoyes yes
Viasat Historynonoyes yes
Viasat Naturenonoyes yes


FILMSKI TV PROGRAMI

ProgramSMLXL
AMD HDnononoyes
AMCnoyes yes yes
CineStar TVnoyes yes yes
CineStar TV Action & Thrillernoyes yes yes
CineStar TV Comedy HDnononoyes
CineStar TV Fantasy HDnononoyes
Divanoyes yes yes
Epic Drama HDnononoyes
Epic Dramanonoyes yes
FOX HDnononoyes
FOXnoyesyes yes
Fox Cime HDnononoyes
Fox Crimenonoyes yes
Fox Life HDnononoyes
Fox Lifenoyesyesyes
Fox Movies HDnononoyes
KINO HDyesyesyesyes
Klasik TVnonoyesyes
Planet Plus HDyesyesyesyes
TV 1000noyesyesyes


GLASBENI TV PROGRAMI

ProgramSMLXL
Balkanika Music TVnonoyes yes
BN Musicnonoyes yes
CMCnoyes yes yes
Čarli TVyes yes yes yes
DM Satnoyes yes yes
Grand 2 TVnoyes yes yes
Grand TVnoyes yes yes
IDJ HDnononoyes
Mezzononoyes yes
Mezzo Live HDnononoyes
MTVnoyes yes yes
MTV Dancenonoyes yes
MTV Hitsnonoyes yes
MTV Rocksnonoyes yes
Pink Musicnonoyes yes
Trace Urbannonoyes yes
TV Golicayes yes yes yes
TV Petelinyes yes yes yes
TV Veseljakyes yes yes yes
VH 1nonoyes yes
VH 1 Classicnonoyes yes


ZABAVNI TV PROGRAMI LIFESTYLE

ProgramSMLXL
Arte HDnoyes yes yes
BN TVnoyes yes yes
Duna Worldnoyes yes yes
EWTN Europenonoyes yes
FR2 HDnoyes yes yes
Hayat SATnoyes yes yes
HRT 1noyes yes yes
HRT 2noyes yes yes
Magyar HDnoyes yes yes
Nova TVyesyes yes yes
OBNnoyes yes yes
ORF 1noyes yes yes
ORF 2noyes yes yes
RAI1 HDnoyes yes yes
RAI2 HDnoyes yes yes
RAI3 HDnonoyes yes
RTCGnoyes yes yes
RTK Kosovanoyes yes yes
RTSnoyes yes yes
UA TVnonoyes yes
ZDF HDnoyes yes yes


SLOVENSKI LOKALNI TV PROGRAMI

ProgramSMLXL
Arena TV HDyes yes yes yes
ATM TV Kranjska Gorayes yes yes yes
ETV HDyes yes yes yes
HIT TVyes yes yes yes
INFO TVyes yes yes yes
Ljubljana TV HDyes yes yes yes
Pe TVyes yes yes yes
R Kanal+yes yes yes yes
Radio KAOSyes yes yes yes
SIP TV HDyes yes yes yes
Studio 12yes yes yes yes
S-TV Skledaryes yes yes yes
Tržič TV HDyes yes yes yes
TV 8 HDyes yes yes yes
TV Celjeyes yes yes yes
TV Galejayes yes yes yes
TV ORON HDyes yes yes yes
TV SGyes yes yes yes
Vascom TV HDyes yes yes yes
ViTelyes yes yes yes
vŽivo.siyes yes yes yes
Zdrava TVyes yes yes yes