Cenik klicev

Storitve IP telefonije zagotavlja podjetje T-2

 

Cene telefonskih klicev znotraj omrežja FreeNET in T-2

Storitev Klicna številka Zvrst Cena z DDV
Telefoniranje na fiksne in mobilne številke     brezplačno
 

 Klici in klicne številke domačih operaterjev

Storitev Klicna številka Zvrst Cena z DDV
Telekom Slovenije   minuta 0,02 €
Telekom mobil
Izimobil
Mega M mobil
  minuta 0,12 €
Telemach   minuta 0,07 €
Telemach mobil fix   minuta 0,07 €
Telemach mobil   minuta 0,15 €
A1 fix   minuta 0,07 €
A1
BOB
  minuta 0,15 €
Detel Global   minuta 0,07 €
Softnet   minuta 0,07 €
Mega M   minuta 0,07 €
Novatel   minuta 0,07 €
Eurotel   minuta 0,15 €
Alstar   minuta 0,07 €
It Tel   minuta 0,07 €
Več operaterjev  080 minuta brezplačno
 

 Cene telefonskih klicev specialnih služb

Storitev Klicna številka Zvrst Cena z DDV
Center za obveščanje 112   brezplačno
Policija 113   brezplačno
Samarijan - pomoč v duševni stiski 116123   brezplačno
Telefon za pogrešane otroke 116000   brezplačno
TOM - telefon za otroke v stiski 116111   brezplačno
 

 Cene telefonskih klicev skrajšanih številk nacionalnega operaterja

Storitev Klicna številka Zvrst Cena z DDV
AMZS 1987 enkratno 0,07 €
DARS 1970 enkratno 0,07 €
Točen čas 195 enkratno 0,40 €
Glasovna pošta 19102 minuta 0,04 €

 Cene telefonskih klicev skrajšanih številk operaterja Softnet

Storitev Klicna številka Zvrst Cena z DDV
Informacije o avtobusnem prometu 1991 enkratno 1,34 €
Informacije o železniškem prometu 1999 enkratno 1,34 €
 

 Cene telefonskih klicev posebnih številk nacionalnega operaterja

Storitev Klicna številka Zvrst Cena z DDV
Informacije o številkah - nacionalno prva minuta 1188 minuta 1,130 €
Informacije o številkah - nacionalno vse nadaljnje minute 1188 minuta 0,76 €
Informacije o številkah - mednarodno 1180 enkratno 1,13 €
Dostop do posebnih storitev/služb javnega pomena 19900   brezplačno
Prijava motenj v omrežju 19116 minuta 0,02 €
 

 Cene telefonskih klicev telefonskega glasovanja

Storitev Klicna številka Zvrst Cena z DDV
Kategorija 3 0893330 - 0893349 enkratno 0,49 €
Kategorija 6 0891100 - 0891139 enkratno 1,19 €
Kategorija 7 0891200 - 0891239 enkratno 1,49 €
Kategorija 7A 0891000 - 0891039 enkratno 1,69 €
Kategorija 8 0892200 - 0892239 enkratno 1,99 €
Kategorija 9 0893300 - 0893329 enkratno 2,19 €
 

Opombe: Obračunski interval je 60/1. Naročniku se prvih 60 sekund klica obračuna v celoti ne glede na dolžino klica, nadalje pa se klici obračunajo po sekundnem intervalu.