Naročilo / povpraševanje za paket OŠO internet

Brezplačna priključnina se upošteva ob sklenitvi naročniške pogodbe za obdobje 24 mesecev.