Naročilo / povpraševanje za paket Optika Internet

Brezplačna priključnina se upošteva ob sklenitvi naročniške pogodbe za obdobje 24 mesecev.